BUKIWAZA - INJTO kata de legítima defesa de armas
Call Support +351 969 020 590
Know more about Nippon Jujustu & Taihojutsu

BUKIWAZA

BUKIWAZA

Tanbojutsu

TANBO-NO-KATA

  1. TSUKI (garganta, cara ou boca do estômago)
  2. MEN UCHI (Pancada direta sobra a cabeça)
  3. OMOTE YOKO MEN UCHI (Pancada direta sobre a fonte)
  4. URA / GYAKU YOKO MEN UCHI (Pancada de revés sobre a fonte)
  5. OMOTE DO UCHI (Pancada direta ao flanco do tronco)
  6. URA / GYAKU DO UCHI (pancada de revés ao flanco do tronco)
  7. OMOTE SUNE UCHI (pancada em direto sobre a tíbia)
  8. URA / GYAKU SUNE UCHI (pancada em revés sobre a tíbia)
  9. TSUKI (pancada ao extremo com o cabo do bastão)
jujutsu-and-taihojutsu-organization-dojo
kamae-jujutsu-bukiwaza
hasso-no-kamae-jujutsu

Ataques Básicos

ataques-basicos-jujutsu-taihojutsu
jodan-tsuki-portugal-jujutsu
uke-waza-jujutsu-dojo-organization
gyako-do-jujutsu-and-taihojutus-organization
renkaru-ataques-combinados-jujutsu
jodan-tsuki-dojo-jujutsu-organization

Combate Ataque Resposta

combat-ataque-resposta-jujutsu
auto-response-jujutsu-organization
combat-auto-response-jujutsu
Contra-ataque-no-jujutsu

Kata – Ataque e Defesa

kata-ataque-e-defesa-jujutsu
jujutsu-real-training-self-defense-usage
kata-atack-defense-taihojutsu
jujutsu-nippon-training